X - PO

ARKITEKTERNE

Hattemagertoften 115, 8270 Højbjerg                      Mobil: +45 27 20 90 34                        E-mail: per_hansen97@hotmail.com                  Web: www.xpo-arkitekterne.dk

Projekter, arkitektkonkurrencer

Home
- Huset på kanten
- Bæredygtig byggeri, Seest
- Overdæknig, Aarhus banegrav
Projekter

Huset på kanten

Bæredygtig byggeri, Seest

Overdækn. Aarhus banegrav

- Kontorbygning, Dansk Retursystem

Kontorbygning, Dansk Retursystem

- Boligbebyggelse, Antonihøjen 

Boligbebyggelse, Antonihøjen