X - PO

ARKITEKTERNE

Home

Tegnestuens profil

Hattemagertoften 115, 8270 Højbjerg                      Mobil: +45 27 20 90 34                        E-mail: per_hansen97@hotmail.com                  Web: www.xpo-arkitekterne.dk

Arkitektur

X-Po Arkitekerne kan måske ikke prale med at være en af Danmarks største eller ældste arkitekttegnestuer, men vi er dog en tegnestue med en fast holdning til arkitektur og hvordan vores arkitektur skal udformes, så den afspejler den samtid vi lever i, og en arkitektur, som trods tidens udvikling også vil være innovativ et godt stykke ind i fremtiden.

For at opnå en sådan arkitektur, arbejder vi med arkitekturen på en meget legende måde – vi søger arkitekturens grænser, frem for bare at holde os til det sikre. På den måde sikre vi at vores arkitektur bliver innovativ, nyskabende og moderne på den rigtige måde.

Vores eksperimenterende, legende og grænsesøgende arkitektur er en basis holdning vi har til arkitekturen, for vi er meget bevidste om at vores arkitektur ikke skal blive formynderi på nogen måde, – vi tilstræber altid at have vores klienter i centrum, så deres behov og krav altid kommer til udtryk i vores designs. Det er en stor ære at få lov til at skabe de rammer, hvori folk skal leve, arbejde samt bruge en del af deres fritid, og det kræver et stort ansvar at kunne gøre dette – et ansvar vi er meget bevidste om.

Selvom vi har en eksperimenterende base for vores arkitektur betyder det ikke at vi ikke er bevidste om det som mange arkitekter bygger deres designs på, ”den nordiske tradition”. Vi prøver også at inddrage elementer fra denne tradition i vores arkitektur, blandt andet i vores valg af materialer og i vores holdning til byggemetoder.

Dog har vi lidt berøringsangst når det kommer til traditioner, fordi de har en tendens til at være en spændetrøje for udvikling af arkitektur, og man risikerer at skabe mainstream arkitektur uden sjæl, kunst og indhold, hvilket er det sidste vi ønsker. Derfor tænker vi meget over hvordan vi får implementeret lidt tradition i vores bygninger uden det stopper udviklingen. Vi overlader det med traditionsbyggeri til typehusfirmaerne.

 

Proces / kvalitetssikring

Vi har på tegnestuen indført nogle systemer, som skal sikre at vi når kundens behov og krav, samt at tegnestuen i alle projekter har bibeholdt sin signatur, den røde linje i vores projekter. Det er vigtigt for enhver tegnestue og vores er ingen undtagelse, at kundens krav og behov opnås og at det kan ses at vores bygninger er tegnet af X-Po Arkitekterne.

 

Dette system er specielt vigtigt for os, så processen ikke køre af sporet grundet af at vi arbejder som vi gør – legende og eksperimenterende. For at opnå dette, planlægger vi processen nøje, og efter hver proces del, evalueres resultatet og forløbet både internt på tegnestuen men også eksternt med kunden, så vi hele tiden sikre at vi er på rette spor.

 

Desuden indlægger vi fra første færd af planlægningen kundens ønsker, krav og behov samt nogle elementer som vi på tegnestuen anser for værende vores signatur, som igen er afstemt med kunden. Dette gør at vi har en del pejlemærker i processen, som vi kan holde os til, og så at sige udfylde ”hullerne” mellem disse pejlemærker med vores innovative, eksperimenterende og grænsesøgende arkitektur. Derved opnår vi at skabe en bygning som på alle områder opfylder kundens krav, men som også er en bygning som følger vores samtid og som vil stå som værende innovativ langt ind i fremtiden.

 

Bæredygtighed

Når vi snakker om byggeri som skal passe ind i vores samtid, og som langt ind i fremtiden også skal fremstå som helstøbt og innovativ arkitektur, kommer vi ikke udenom bæredygtighed.

Bæredygtighed i byggeri er baseret på mange faktorer som:

 

-          Grønne tage.

-          Jordvarme.

-          Gulvvarme.

-          Ventilation med varmegenvinding.

-          Genvinding af regnvand.

-          Passiv solvarme / solafskærmning.

-          Solceller.

-          Konstruktioner.

 

Vi er meget bevidste om at vores bygninger skal implementere disse ting, så vi får bygninger som er miljørigtige, altså bygninger som har et så lavt et forbrug af energi som muligt. Vi tilstræber vores bygninger til lavenergi klasse 2015 / 2020 eller endda at vores bygninger kan blive DGNB certificeret.